Category Archives: Văn bản pháp luật

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ Tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, làm hàng triệu người mắc, [...]

Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ Tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn [...]

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ Tướng chính phủ

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 15/CT-TTG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM [...]