Chữa cong vẹo cột sống

300.000

Chữa bệnh vùng cốt sông với điện sinh học. Điều trị 30 phút điện sinh học – 15 phút xoa bóp bấm huyệt – 15 phút tác động cột sống