Bác sĩ Nguyễn Đình Bách

Bác sĩ Nguyễn Đình Bách

Bác sĩ Nguyễn Đình Bách hiện đang công tác tại trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe giới tính. Đồng thời là bác sĩ cố vấn tại trung tâm vật lý trị liệu Việt Nam. Ông đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề y, giữ chức vụ tại nhiều cơ quan y tế trực thuộc bộ. Thường xuyên tham gia vào các sự kiện tư vấn, chia sẻ kiến thức y học theo chuyên môn trong các chương trình hỗ trợ cồng đồng.

Quá trình công tác – Thông tin xác thực

 • Năm 1990 – Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Điện Biên
 • Năm 1995 – Chánh Văn phòng Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Lai Châu
 • Năm 1998 – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lai Châu
 • Năm 2003 – Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lai Châu
 • Năm 2008 – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu, Phó Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục, Vụ Truyền thông giáo dục, Vụ Pháp chế – Thanh tra
 • Năm 2013 – Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Đề tài nghiên cứu – Giải thưởng cá nhân

 • Đề tài nghiên cứu những nguyên nhân gây mất cân bằng giới tính khi sinh nở ở Việt Nam trong những khoảng năm 2009-2011
 • Là chủ trì nghiên cứu thu thập các ý kiến nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi luật dân số năm 2014
 • Đề án xây dựng nâng cao chất lượng dân số cho người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
 • Đề án truyền thông tư vấn dân số kế hoạch hóa, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm sinh lý qua hệ thống tư vấn viễn thông, mạng internet
 • Huân chương lao động hạng 3 vào năm 2016 do chủ tích nước trao tặng
 • Danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2012
 • Chiến si thi đua của tỉnh Lai Châu năm 2007
 • Chiến sĩ thi đi lao động cấp bộ năm 2012
 • Bằng khen của bộ y tế, tỉnh lại châu, chủ nhiệm ủy ban Dân số – Gia Đình và trẻ em suốt các năm 2005, 2006, 2007
 • Huy hiệu 30 năm tuổi đảng vào năm 2012
 • Huy chương vì sự nghiệp dân số vào năm 1999
5/5 - (1 bình chọn)